Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student JulieFemale/Poland Groups :iconpolishfurrydeviants: PolishFurryDeviants
Bo furry to nasza pasja <3
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 140 Deviations 1,041 Comments 6,042 Pageviews
×

Groups

:iconthelpsfriends-fc: :iconpolishfurrydeviants:

Activity


:iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko::iconkarui-shironeko:
I przerzucam się na rysowanie poniaczy. Wypadłam z formy co do wilków, ale myślę, że to nie jest definitywny koniec mojej przygody z nimi.
  • Mood: Adoration
  • Listening to: Hollywood Undead - Circles
  • Reading: Random yaoi~
  • Watching: Kuroshitsuji II / Death Note
  • Playing: The Sims 8 in 1
  • Eating: Pencil
  • Drinking: Fanta, Sprite and 7UP

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconprojektantka:
Projektantka Featured By Owner Mar 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Czytając streszczenie lektury zauważyłam zdanie "Najbardziej świeciły im się uszy. Kiedy zbierali się w większej grupie, wybuchali ..." i nie wiem dlaczego skojarzyło mi się z Creeperami :D
Reply
:iconkirinoru:
Kirinoru Featured By Owner Mar 16, 2012
Dziękuuję za llama back~! :dance: :dance:
Reply
(1 Reply)
:iconkeczupowymajonez:
keczupowymajonez Featured By Owner Mar 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Derp, dziękuję za watcha O:
Nie należał się :"D
Reply
(1 Reply)
:iconchelseaeclipse:
ChelseaEclipse Featured By Owner Feb 18, 2012  Hobbyist Digital Artist
Btw, chętna na AT? o3o
Reply
(1 Reply)
:iconkeczupalboeve:
KeczupAlboEve Featured By Owner Feb 18, 2012
Dziękuję za watcha! @3@
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: